Vi håller skolmiljön
ren för barnen

Säker städning i skolans alla lokaler

Vi håller skolmiljön
ren för barnen

Säker städning i skolans alla lokaler

Certifierad städfirma för skolstädning i Stockholm

Välkommen till din städfirma i Stockholm! Hos oss kan du få hjälp med trygg och kvalitetssäkrad städning i alla former, från traditionell hemstädning till skolstädning. Vi arbetar i hela Storstockholmsregionen, från Sigtuna och Märsta i norr till Södertörn och Haninge i söder.

Städning av skolor är ett av våra specialområden, och vi lämnar inga utrymmen ostädade när vi gör rent i en skollokal. Inget slarv tolereras, det finns snarare skäl att vara extra noggrann när man städar en skola. Skälet är givetvis hygien och risken för smittspridning och allergier bland skolbarnen. En välstädad skola leder ofta till ökad trivsel och därmed även ökad närvaro bland eleverna.

Hör av dig via formuläret för att begära en kostnadsfri offert eller få svar på övriga frågor.

Detta ingår i vår skolstädning:

Vi erbjuder städning i skolor, förskolor och fritidsskolor. Tjänsten utförs enligt överenskommelse med kunden. Vi erbjuder vår skolstädning till skolor i hela Stockholm.

Här är de åtgärder som ingår i vårt standardavtal:

I klassrummet:

Golven sopas och våttorkas varje dag. Damm torkas av en gång i veckan. Glas putsas en gång i veckan. Dörrar torkas av en gång i veckan och klassrummets papperskorgar töms en gång i veckan.

När vi genomför en skolstädning måste stolar vara uppställda på borden så att vi kan komma åt ordentligt.

I lärarrummet: 

Golv sopas och våttorkas en gång i veckan, damm torkas av, glas putsas, dörrar torkas av, allt en gång i veckan. Papperskorgarna i lärarrummet töms en gång samt vid behov. Vi torkar av borden om inget står på dem, övriga fria ytor torkar vi också av.

På toaletterna:

På skolans toalett rengörs följande ytor dagligen: toastolar, handfat och kranar. Dessutom putsas speglarna varje dag. Hygienpåsar byts vid behov. Papperskorgarna töms varje dag. Pappershanddukar, toapapper och tvål fylls på vid behov. Golvet på skolans toaletter sopas och våttorkas självklart varje dag. Väggarna torkas av vid behov. Stopp i toaletten åtgärdas också, men då tillkommer en extra kostnad.

I personalrummet:

I personalrummet våttorkas och sopas golvet varje dag. Diskbänken torkas av och papperskorgarna töms dagligen. Finns det en kaffemaskin så torkar vi av den en gång i veckan.

I korridorerna:

I korridorerna, där det är ständig rörelse, är städningen mycket viktig för trivseln. Golven sopas och våttorkas självklart varje dag. Fläckar på väggar torkas bort varje dag. Vi torkar bort damm en gång i veckan. Soffor och bord torkas av varje dag och papperskorgar tömmes dagligen eller vid behov.

I duschrum och omklädningsrum:

Golven sopas och våttorkas dagligen. Handfat och kranar rengör vi varje dag. Damm torkas av en gång i veckan, speglar putsas vid behov och papperskorgarna töms varje dag eller vid behov.

Vill du veta mer om vår skolstädning i Stockholm? Här kan du läsa mer allmän information om städmaterial, garantier och annat.

Kundens behov i centrum

För oss är kundens behov och önskemål alltid i fokus, oavsett om det är en privatperson, en skola eller ett företag vi arbetar för. Som det serviceinriktade företag vi är försöker vi alltid skapa en trivsam atmosfär. Trivs medarbetarna så gör de också ett bra jobb som gynnar kunden. Vår ambition är att alltid leverera kvalitativa tjänster till konkurrenskraftiga priser.

städning av klassrum

Bra luft är av största vikt i en skola och bra luft får man bara om lokalen är välstädad. Huvudvärk och problem med allergier är problem som är vanliga i skolor med dålig luft. När vi utför en skolstädning i Stockholm rengör vi alla utrymmen noggrant enligt en speciell checklista, som garanterar väldstädade lokaler.

Kvalitetssäkring av städuppdrag

 • Alla våra städare genomför alltid en egenkontroll. Den går till på ett enkelt och smidigt sätt: städningen kontrolleras helt enkelt mot en checklista med hela städningsprogrammet.

 • Besiktning vid sporadiska uppdrag och engångsuppdrag. När vi har avslutat ett engångsuppdrag så uppmanar vi alltid beställaren att vara med vid besiktningen av den utförda städtjänsten.

 • Kvalitetskontroll vid fasta och kontinuerliga uppdrag. Här utförs regelbundet en städningskontroll av arbetsledningen, inklusive en efterföljande genomgång, då tillsammans med städpersonalen. Som underlag för denna besiktning används bland annat en checklista. När kontrollen är utförd så kontaktas kunden och får information om kvaliteten på tjänsten.

 • Uppföljning vid fasta och kontinuerliga uppdrag. Vid en skolstädning eller någon annan regelbunden städtjänst så håller vi så kallade driftsmöten med våra kunder där vi stämmer av den tjänst vi levererat mot det påskrivna kontraktet och kundens förväntningar. I samband med detta gör vi även en kontroll för att få veta om skollokalen har förändrats på något sätt sedan uppdraget påbörjade. Vi hör också efter hos kunden om det finns några nya krav eller önskemål eller om det finns behov av en ändrad frekvensnivå på städningen.

Skolstädning i Stockholm – och mycket annat

Skolstädning i Stockholm är självklart inte vår enda specialitet, vi utför även en rad andra städuppdrag och andra RUT-tjänster.

 • Flyttstädning: när du har skaffat ett nytt hem och vill att ditt gamla ska glänsa inför försäljningen.

 • Fönsterputs: som skapar ljus och trivsel i hem och på arbetsplatser.

 • Storstädning: Här gör vi rent på djupet i hemmet. Denna tjänst fungerar både som en engångsstädning och som starten på en abonnerad hemstädningsservice.

 • Hemstädning: Hinner eller orkar du inte med att hålla ditt hem rent, när det är mycket annat som tar plats i livet? Då kan vi rekommendera en schemalagd städning.

 • Kontorsstädning: Vi städar även arbetsplatser på ett sätt som skapar trivsel och arbetsglädje.

 • Trappstädning: Trapphus utsetts för mycket smuts och slitage. Anlita oss om du tycker att ditt trapphus behöver ses över på ett bättre sätt.

Vi kan även ordna steril städning vilket krävs i vissa miljöer, exempelvis laboratorier. Till den typen av städning krävs speciell utrusting och utbildad personal. 

Behöver ni hjälp med golvvård kan vi även ordna det. Vi polerar och fixar era golv så att de blir som nya. 

Mer om våra övriga tjänster kan du läsa här.

En ren skolmiljö viktigt för elevernas hälsa

Skolstädning är ett område som det kanske inte talas så mycket om i den högljudda skoldebatten, men det är en viktig fråga som det ofta sparas in på och slarvas med. Detta kan leda till negativa följder, både för eleverna och personalens hälsa och i slutändan på skolarbetet. Anlitar du oss för en skolstädning i Stockholm kommer din skola att slippa dessa ovälkomna problem.

För en ganska blygsam kostnad kan du med hjälp av kompetent och noggrann skolstädning nå ett bra resultat. Och det handlar inte bara om att det ska vara en bra miljö i skolas hjärta, klassrummet, utan även i korridorer och toaletter är det av största vikt att det är rent och fräscht.

Uppehållsutrymmena är mycket viktiga för att skapa trivsel för elever och personal. Larmrapporter om att elever, och då i första hand flickor, inte vill gå på skolans toaletter, har nått media vid ett flertal tillfällen de senaste åren.  Ingen ska behöva hålla sig hela dagen eller tvingas stressa hem på lunchen för att toaletterna är smutsiga och otrevliga på skolan! När vi utför en skolstädning så rengör vi självklart toaletterna noggrant.

städmaterial

Vanligt med dåligt städade skollokaler

En undersökning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten för några år sedan visade på ett tråkigt faktum: var femte grundskola eller gymnasium är dåligt städad.

Än värre: undersökningen visade att luften på många skolor är så dålig att den kan påverka elevernas hälsa på ett negativt sätt.

Undersökningen var mycket omfattande, hela 2278 skolor deltog, vilket motsvarar över 40 procent av alla skolor i hela Sverige. Anledningen till att undersökningen gjordes var att myndigheten hade fått tydliga indikationer på att städningen var undermålig på många skolor och att den inte nådde upp till de krav som ställs av miljöbalken.

Bristande egenkontroll vanligt

Indikationerna stämde, det visade sig med all önskvärd tydlighet. På cirka 20 procent av skolorna var städningen för dålig. Och det blir än värre: på 400 av skolorna, motsvarande 15 procent var städningen så dålig att de kunde vara dålig för elevernas hälsa.

En stor brist som undersökningen hittade i många skolor var bristande egenkontroll. Bristande rutiner var ett vanligt problem, trots att det finns dokumenterade rutiner som det är lag på att skolorna ska följa. Ett annat problem som undersökningen pekade på var att många skolor inte följt dessa rutiner.

Resultatet av undersökningen blev att var fjärde granskad skola fick krav på sig att förbättra städning eller ventilation. Detta är mycket viktigt för att få bort partiklar och allergener som kan skapa problem för skolornas elever, exempelvis huvudvärk och allergier.

Har din skola haft problem med städning och egenkontrollen? Kontakta oss, vi har stor erfarenhet av skolstädning i Stockholm och har ett säkert kontrollsystem som gör att vi inte missar några städdetaljer.

Miljön i fokus när vi städar

Miljön är alltid i fokus när vi utför en skolstädning i Stockholm eller någon annan av våra kvalitativa städtjänster.

Miljöarbetet är en mycket viktig de av vår verksamhet. En rad åtgärder vidtas för att vi ska minimera vår inverkan på miljön så mycket som möjligt. Här är några av de viktigaste miljöåtgärderna som ingår i vårt städarbete:

 • Vi använder givetvis enbart städprodukter som är miljömärkta. EU-blomman, Svanen och Kravmärkning är några märkningar som visar på miljövänlighet.

 • När vi tvättar så använder vi en miljövänlig, det vill säga energisnål, tvättmaskin och en likaledes energisparande kondenstorktumlare.

 • Vi har alltid fokus på att inte använda för mycket rengöringsmedel eller tvättmedel. Vi försöker alltid följa de doser som har rekommenderats av miljöskäl.

 • Vi jobbar dessutom kontinuerligt med att minimera användningen av starka rengöringsmedel. I stället försöker vi i så stor utsträckning som möjligt använda microfiberprodukter som kan göra rent på ett effektivt sätt utan att innehålla några miljöfarliga kemikalier.

 • Det finns dock tillfällen då inte microfiberprodukter inte räcker till för att göra ordentligt rent, exempelvis på hårt smutsade ytor och liknande. Då försöker vi så hög utsträckning som möjligt använda de medel som har minst påverkan på natur och människor.

Vi lyssnar alltid på kunden

Våra uppdrag baserar alltid på kundens specifika önskemål, men vi har även standardlösningar som kan hjälpa kunden med planeringen. Vi är flexibla och serviceinriktade och lyssnar alltid på dina frågor och gör allt vi kan för att kunna motsvara dina krav och önskemål.

Vi kan givetvis också hjälpa till med referenser till tidigare kunder. Vårt hårda arbete har gett oss många nöjda och återkommande kunder som gärna berättar mer för dig om oss. På samma sätt som vi har fått deras bostäder, kontor och skollokaler skinande rena så kan vi också hjälpa dig!

Oavsett om du vill ha en kompetents och noggrann skolstädning, veckostädning, storstädning eller flyttstädning så är det oss du ska vända dig till.  Du kommer inte att bli besviken!

Vi städar i skolan – för att barnen ska få en bra arbetsmiljö!