Skolstädning

Är du intresserad av att boka skolstädning? Kontakta oss här på sidan, ring eller mejla så bokar vi en tid för besök. Vi kan upprätta ett städschema för just de behov som finns på din skola. Efter första städtillfället så rekommenderar vi att ni besiktigar arbetet, så att vi kan genomföra eventuella justeringar omedelbart.

Ingen tolerans för smuts när vi städar skolan

När vi städar skolor så glömmer vi inga lokaler eller rum. Klassrum, toaletter, matsal, korridorer – skolbarnen är vår framtid och förtjänar en fräsch arbetsmiljö. För vilken vuxen skulle tolerera den smuts och usla arbetsmiljö på jobbet som våra ungdomar i många kommuner tvingas befinna sig i varje dag?

Anlita oss för en skolstädning i Stockholm så kommer vi att göra allt för att skapa en fräsch arbetsmiljö för elever, lärare och annan personal.

Kunden ansvarar för städmaterialet

Kunden ansvarar för underhåll av städmaterial. Vår personal meddelar i god tid i förhand om något städmaterial behöver bytas ut eller fyllas på. Samma sak gäller rengöringsmedel, kunden ansvarar för att det finns tillgängligt och vi meddelar om det krävs byte eller påfyllning.

Är lokalerna hårt smutsade kan vi inte utföra städningen till avtalat pris. I dessa fall informerar vi kunden om en tilläggskostnad. Om tillägget inte godtas av kunden så kommer städningen utföras i det antal timmar som ingår i det pris som avtalats från början. 

Ansvarsförsäkrade

Vi är ansvarsförsäkrade - om det skulle uppstå en skada på grund av oaktsamhet från vår sida så står vi för kostnaden för åtgärdandet av skadan. Vi står inte för kostnaden om skadan har uppstått på grund av fel eller bristfällig information från kundens sida eller från tredje parts sida.

Vi lämnar alltid garanti när vi utför en skolstädning i Stockholm. De klagomål som eventuellt kan framkomma vid besiktningstillfället åtgärdar vi omedelbart. Om kunden inkommer med klagomål efter egen besiktning så godkänns de inte. Klagomål beaktas inte heller om besiktningen inte utförs direkt efter utförd tjänst. Därför rekommenderar vi att beställaren närvarar vid besiktningen. Cirka en timme innan städningen slutförs så meddelar vår personal en tid för besiktningen.

Reklamationsrätten gäller i tre dagar efter att tjänsten avslutats. Inkommer ett ärende senare än tre dagar efter städningen så handläggs det ej.

Vi städar i skolan – för att barnen ska få en bra arbetsmiljö!